Kjøpsbetingelser

Vennligst les gjennom dette før du kjøper medlemskap i bokgruppen Livssorg.

Introduksjon

Disse vilkårene gjelder ditt medlemskap i bokgruppen Livssorg.

Målet med disse kjøpsbetingelsene er å skape trygghet og forutsigbarhet i forhold til din deltagelse i bokgruppen, redusere sjansen for mulige misforståelser og legge grunnlaget for et godt samarbeid.

Kjøpsbetingelsene består av disse vilkårene, opplysningene du fikk ved bestilling og utfylles av de lovene som til enhver tid er gjeldende (se lovdata.no).

Dersom du lurer på noe av det som står i kjøpsbetingelsene kontakt meg på mail: hei@livssorg.no

Ved kjøp bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer vilkårene i dette dokumentet.

Avtalens parter

Selger: Psykologspesialist Janette Røseth

Firma: Psykolog på nett Janette Røseth

Organisasjonsnummer: 993 970 638

Kjøper: Du som melder deg inn i bokgruppen

Medlemsskapet i bokgruppen

Bokgruppen er en undervisnings og veiledningsgruppe som tar utgangspunkt i boken «Livssorg- Når livet ikke ble som du hadde tenkt», der du gjennom 16 uker får hjelp til å jobbe deg gjennom bokens innhold. Bokgruppen er ikke helsehjelp, behandling eller terapi. Medlemskapet består av en lukket facebookgruppe, hvor medlemmene får tilgang til ukentlige livesendinger. Mandag går vi gjennom ukens innhold, torsdag går vi gjennom eventuelle spørsmål som har oppstått. Hver dag legges det ut dagens tråd, med ulike spørsmål og oppgaver du kan gjøre på veien gjennom boken. Det er mulig å stille spørsmål fortløpende til gruppens deltagere og til Psykologspesialist Janette Røseth. Psykologspesialist Janette Røseth besvarer spørsmål i hovedsak i de to livesendingene. Alle spørsmål anonymiseres så langt det lar seg gjøre.

Tilgang til bokgruppen på facebook

Etter du kjøper tilgang får du tilsendt en link til den aktuelle gruppen på mail, der du så raskt som mulig ber om medlemskap. Psykologspesialist Janette Røseth godkjenner tilgang fortløpende. Gruppen starter på avtalt dato, det betyr at du kan få tilgang til gruppen opptil 14 dager før den starter, men livesendinger starter ikke før avtalt oppstart. Etter de oppsatte 16 ukene har du tilgang til innholdet i 2 måneder. Det betyr at du har tilgang totalt i 6 måneder. Det gir rom for at du kan jobbe med boken i eget tempo, og dersom du blir forsinket på grunn av forhold ellers i livet så har du mulighet til å jobbe over lenger tid enn de 16 ukene. Skulle noe endre seg vesentlig underveis i ditt arbeid med bokgruppen som hindrer deg å gjennomføre gruppen, gi beskjed på mail hei@livssorg.no

Ansvar

Psykologspesialist forplikter seg til å levere innhold og oppfølging som beskrevet på www.livssorg.no.

For at utbyttet ditt skal bli som du ønsker og forventer, er det viktig at du kjenner deg klar for å jobbe aktivt med innholdet i bokgruppen. Dette betyr i praksis å sette seg inn i hva bokgruppen innebærer, kjøpe inn boken om livssorg i forkant, sette av tid i kalenderen, spør dersom noe er uklart og aktivt jobbe med oppgavene i boken. Du forplikter deg til å følge retningslinjene i bokgruppen som du kan lese på facebook, og vilkårene i dette dokumentet.

Kjøper er innforstått med at Psykologspesialist Janette Røseth ikke påtar seg ansvar for kjøper sin psykiske helse. Det gis ingen garantier for at bokgruppen gir bedre psykisk helse basert på bruken av boken og gruppen. Hvor stort utbytte kjøper har av bokgruppen er helt avhengig av kjøper og faktorer rundt kjøpers mulighet for å arbeide aktivt med verktøyene som presenteres. Medlemskap i bokgruppen gir ingen garantier. Psykologspesialist Janette Røseth forplikter seg til å gi veiledning og undervisning i hvordan du kan jobbe med boken slik at du får mest mulig utbytte av verktøyene i den over de 16 ukene gruppen varer, samt bidra til en plan for hvordan du kan bruke verktøyene etter gruppen avsluttes.

Medlemskapet i bokgruppen gir ikke kjøper rett på helsehjelp. Det etableres ikke et behandler-pasientforhold mellom Psykologspesialist Janette Røseth og kjøper, og det opprettes ikke journal basert på medlemskap i bokgruppen. Det vil si at kjøper har ansvar for egen psykiske helse. Det er kjøpers ansvar å oppsøke helsehjelp dersom det er behov for dette. Dersom du er usikker ta kontakt med fastlegen for en vurdering, eventuelt kontakt legevakt eller ring 113.

Ønsker du å lese mer om helsehjelp kan du lese om det i Helsepersonelloven.

Kommunikasjon, spørsmål og innspill

All kommunikasjon skjer så langt det lar seg gjøre direkte i bokgruppen på facebook. Dersom du er usikker send spørsmål og innspill på personlig melding på facebook til Psykolog Janette Røseth. Alle spørsmål besvares så raskt som mulig og innenfor rammene til bokgruppen, det betyr at mange spørsmål tas automatisk inn i spørretimen. Spørsmål anonymiseres før de tas opp i bokgruppen.

Pris og betaling

Pris er kr 229 pr mnd.

Prisen er lik hver måned gjennom bokgruppen. Dersom du melder deg ut og så vil bli med igjen på et senere tidspunkt, er det prisen på det tidspunktet som gjelder.

Betaling skjer automatisk via vipps. 

Avtalen løper til du sier den opp, eller til de 4 månedene er fullført. Det vil si at du vil trekkes en gang pr måned i vipps. Dersom betaling ikke kan gjennomføres vil du automatisk bli utmeldt av bokgruppen, og miste tilgangen.

Varighet og oppsigelse

Denne avtalen løper fra du betaler første medlemsavgift til du sier opp avtalen eller de 4 månedene er fullført. Dersom du ønsker å avslutte før de 4 månedene er fullført skal dette gjøres skriftlig på mail til hei@livssorg.no

Angrefrist

Vanlig 14 dagers angrefrist fra kjøpstidspunkt gjelder for deg som kjøper.

Mislighold

Ved brudd på vilkårene i denne avtalen har Psykologspesialist Janette Røseth rett til å avslutte medlemskapet i bokgruppen uten advarsel.

Endret oppstart eller avlysning

Psykologspesialist Janette Røseth forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette bokgruppen som følge av årsaker som er utenfor hennes kontroll, og som ikke kunne forutsees. Ved avlysning av bokgruppen vil kjøper få refundert betaling for aktuell måned. Kjøper vil ikke få refundert for allerede gjennomførte måneder. Ved avlysning eller utsettelse vil kjøper få tilbud om deltagelse i neste oppsatte bokgruppe.

Betingelser for bruk av innholdet i bokgruppe

Deltagelse i bokgruppen er beskyttet av opphavsretten. Kjøper kan ikke bruke medlemskapet, materialet eller deler av innholdet på en måte som ikke er godkjent av Psykologspesialist Janette Røseth. Det er ikke lov å gi bort, dele opp eller selge videre innholdet i bokgruppen. Er du usikker send mail til hei@livssorg.no Psykologspesialist Janette Røseth vil hele tiden forsøke å holde informasjonen på siden korrekt og oppdatert, men kan ikke garantere at ikke feil kan oppstå.

Taushetsplikt

Medlemskap i bokgruppen kan føre til at du får informasjon om Psykologspesialist Janette Røseth, og de andre deltagerne i gruppen. Det er forbudt å dele videre og du har taushetsplikt om det som deles av andre i bokgruppen. På samme vis som de har taushetsplikt om det du deler i gruppen. Denne gjensidigheten sikrer trygghet i gruppen, og gjør det mulig å drøfte erfaringer og problemstillinger som oppstår med de andre medlemmene.

Du har selvsagt lov til å dele dine personlige erfaringer, tanker og eventuelle resultater.

Forandringer

Disse vilkårene kan bli endret med jevne mellomrom. Den nyeste versjonen finner du på nettsiden www.livssorg.no.

Eventuelle forandringer i betingelsene gjelder i alle aktive bokgrupper, de har ikke tilbakevirkende kraft.

Uenigheter

Det er viktig for Psykolog Janette Røseth at du som kjøper er fornøyd. Dersom det oppstår uenighet, misnøye eller uklarhet, ta kontakt på mail hei@livssorg.no. Begge parter forplikter seg til å ta eventuelle uenigheter opp på en god måte så fort som mulig. Hvis uenigheten ikke løses, vil en uenighet kunne sendes til forliksrådet eller retten. Denne avtalen og spørsmål rundt den styres og følges av norsk rett, (se lovdata.no).

Kontakt

Psykologspesialist Janette Røseth

Organisasjonsnummer: 993 970 638

E-postadresse: hei@livssorg.no

SMS: 97579559

Sist endret: 08.12.2021